Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lai Châu->Thác Tác Tình
Thác Tác Tình - bảy sắc cầu vòng
Thác Tác Tình - bảy sắc cầu vòng
Thác Tác Tình bào mòn vách đá
Thác Tác Tình bào mòn vách đá
Thác Tác Tình chảy xuống Tam Đường
Thác Tác Tình chảy xuống Tam Đường
Thác Tác Tình đậm nét hoang sơ
Thác Tác Tình đậm nét hoang sơ
Thác Tác Tình nhìn từ xa
Thác Tác Tình nhìn từ xa
Thác Tác Tình như dải lụa đào
Thác Tác Tình như dải lụa đào
Thác Tác Tình phản chiếc cầu vòng
Thác Tác Tình phản chiếc cầu vòng
Thác Tác Tình Tam Đường quyến rũ
Thác Tác Tình Tam Đường quyến rũ