Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Thái Nguyên->Đồi chè Tân Cương
Đồi chè Tân Cương - công đoạn sao chè
Đồi chè Tân Cương - công đoạn sao chè
Đồi chè Tân Cương - không gian văn hóa trà
Đồi chè Tân Cương - không gian văn hóa trà
Đồi chè Tân Cương - lễ hội hương sắc trà xuân
Đồi chè Tân Cương - lễ hội hương sắc trà xuân
Đồi chè Tân Cương - nghệ thuật pha trà
Đồi chè Tân Cương - nghệ thuật pha trà
Đồi chè Tân Cương - người đẹp pha trà
Đồi chè Tân Cương - người đẹp pha trà
Đồi chè Tân Cương - thiếu nữ tạo dáng
Đồi chè Tân Cương - thiếu nữ tạo dáng
Đồi chè Tân Cương - thu hoạch lá chè
Đồi chè Tân Cương - thu hoạch lá chè
Đồi chè Tân Cương Thái Nguyên
Đồi chè Tân Cương Thái Nguyên
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang