Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Khánh Hòa - Nha Trang->Nha Trang->Tháp Bà Ponagar
Tháp Bà Ponagar - biểu diễn múa Chăm
Tháp Bà Ponagar - biểu diễn múa Chăm
Tháp Bà Ponagar - hình tượng điêu khắc sinh động
Tháp Bà Ponagar - hình tượng điêu khắc sinh động
Tháp Bà Ponagar - Mandapa với những cột bát giác
Tháp Bà Ponagar - Mandapa với những cột bát giác
Tháp Bà Ponagar - phòng trưng bày hiện vật Chăm
Tháp Bà Ponagar - phòng trưng bày hiện vật Chăm
Tháp Bà Ponagar - thiếu nữ Chăm dệt thổ cẩm
Tháp Bà Ponagar - thiếu nữ Chăm dệt thổ cẩm
Tháp Bà Ponagar - trình diễn gốm Chăm
Tháp Bà Ponagar - trình diễn gốm Chăm
Tháp Bà Ponagar tọa lạc bên dòng sông Cái Nha Trang
Tháp Bà Ponagar tọa lạc bên dòng sông Cái Nha Trang
Tháp Bà Ponagar với những khối kiến trúc bề thế
Tháp Bà Ponagar với những khối kiến trúc bề thế
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang