Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Hưng Yên->Phố Hiến
Chùa Chuông Hưng Yên - hành lang tượng
Chùa Chuông Hưng Yên - hành lang tượng
Chùa Chuông Hưng Yên - không gian xanh mát
Chùa Chuông Hưng Yên - không gian xanh mát
Chùa Chuông Hưng Yên - tượng la hán
Chùa Chuông Hưng Yên - tượng la hán
Chùa Chuông Hưng Yên đậm vẻ cổ kính
Chùa Chuông Hưng Yên đậm vẻ cổ kính
Chùa Hiến Hưng Yên - bia đá
Chùa Hiến Hưng Yên - bia đá
Chùa Hiến Hưng Yên - cây nhãn tổ
Chùa Hiến Hưng Yên - cây nhãn tổ
Chùa Hiến Hưng Yên - cổng tam quan
Chùa Hiến Hưng Yên - cổng tam quan
Chùa Nễ Châu Hưng Yên - cổng tam quan
Chùa Nễ Châu Hưng Yên - cổng tam quan
Chùa Nễ Châu Hưng Yên - khuôn viên xanh mát
Chùa Nễ Châu Hưng Yên - khuôn viên xanh mát
Chùa Nễ Châu Hưng Yên - kiến trúc cổ kính
Chùa Nễ Châu Hưng Yên - kiến trúc cổ kính
Đền Mẫu Hưng Yên - ban thờ
Đền Mẫu Hưng Yên - ban thờ
Đền Mẫu Hưng Yên - lễ hội
Đền Mẫu Hưng Yên - lễ hội
Đền Mẫu Hưng Yên đậm vẻ cổ kính
Đền Mẫu Hưng Yên đậm vẻ cổ kính
Đền Mẫu Hưng Yên đón khách hành hương
Đền Mẫu Hưng Yên đón khách hành hương
Đền Trần Hưng Yên - cổng nghi môn
Đền Trần Hưng Yên - cổng nghi môn
Đền Trần Hưng Yên - khách chiêm bái
Đền Trần Hưng Yên - khách chiêm bái
Đền Trần Hưng Yên - kiến trúc cổ
Đền Trần Hưng Yên - kiến trúc cổ
Đền Trần Hưng Yên - tế lễ
Đền Trần Hưng Yên - tế lễ
Nhãn lồng Phố Hiến
Nhãn lồng Phố Hiến
Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên - ban thờ
Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên - ban thờ
Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên - bia đá
Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên - bia đá
Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên - sân trước
Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên - sân trước
Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên - tam quan
Văn miếu Xích Đằng Hưng Yên - tam quan