Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Sóc Trăng->Chùa Dơi Sóc Trăng
Chùa Dơi Sóc Trăng - bầy dơi treo lủng lẳng
Chùa Dơi Sóc Trăng - bầy dơi treo lủng lẳng
Chùa Dơi Sóc Trăng - bên trong chánh điện
Chùa Dơi Sóc Trăng - bên trong chánh điện
Chùa Dơi Sóc Trăng - khu nhà hàng
Chùa Dơi Sóc Trăng - khu nhà hàng
Chùa Dơi Sóc Trăng đậm chất Khmer
Chùa Dơi Sóc Trăng đậm chất Khmer
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang