Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Tiền Giang->Chùa Vĩnh Tràng
Chùa Vĩnh Tràng
Chùa Vĩnh Tràng
Chùa Vĩnh Tràng - bộ tượng 18 vị La Hán
Chùa Vĩnh Tràng - bộ tượng 18 vị La Hán
Chùa Vĩnh Tràng - cổng tam quan
Chùa Vĩnh Tràng - cổng tam quan
Chùa Vĩnh Tràng - du khách chiêm bái
Chùa Vĩnh Tràng - du khách chiêm bái
Chùa Vĩnh Tràng - tượng Phật cao 24m
Chùa Vĩnh Tràng - tượng Phật cao 24m
Chùa Vĩnh Tràng - tượng Phật nằm
Chùa Vĩnh Tràng - tượng Phật nằm
Chùa Vĩnh Tràng với kiến trúc độc đáo
Chùa Vĩnh Tràng với kiến trúc độc đáo