Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Quảng Nam - Hội An->Làng gốm Thanh Hà
Làng gốm Thanh Hà - công viên Đất nung
Làng gốm Thanh Hà - công viên Đất nung
Làng gốm Thanh Hà - du khách thử tài chuốt gốm
Làng gốm Thanh Hà - du khách thử tài chuốt gốm
Làng gốm Thanh Hà - nét xưa còn đó
Làng gốm Thanh Hà - nét xưa còn đó
Làng gốm Thanh Hà - nghệ nhân hướng dẫn du khách
Làng gốm Thanh Hà - nghệ nhân hướng dẫn du khách
Làng gốm Thanh Hà - sản phẩm xinh xinh
Làng gốm Thanh Hà - sản phẩm xinh xinh
Làng gốm Thanh Hà - tạo hình gốm công phu
Làng gốm Thanh Hà - tạo hình gốm công phu
Làng gốm Thanh Hà - xem nghệ nhân trình diễn
Làng gốm Thanh Hà - xem nghệ nhân trình diễn
Làng gốm Thanh Hà đậm nét quê xưa
Làng gốm Thanh Hà đậm nét quê xưa