Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lâm Đồng - Đà Lạt->Đà Lạt->Thác Datanla
Thác Datanla - đi cầu treo ở khu trò chơi trên cao
Thác Datanla - đi cầu treo ở khu trò chơi trên cao
Thác Datanla - du dây cáp giữa rừng thông
Thác Datanla - du dây cáp giữa rừng thông
Thác Datanla - leo dây chinh phục thác
Thác Datanla - leo dây chinh phục thác
Thác Datanla - máng trượt hấp dẫn du khách
Thác Datanla - máng trượt hấp dẫn du khách
Thác Datanla - thả mình trượt giữa dòng nước
Thác Datanla - thả mình trượt giữa dòng nước
Thác Datanla - trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác
Thác Datanla - trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác
Thác Datanla - vực tử thần
Thác Datanla - vực tử thần
Thác Datanla tuôn đổ qua nhiều ghềnh đá
Thác Datanla tuôn đổ qua nhiều ghềnh đá