Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bắc Kạn->Hồ Ba Bể
Ao Tiên hồ Ba Bể
Ao Tiên hồ Ba Bể
Ao Tiên hồ Ba Bể - lối lên
Ao Tiên hồ Ba Bể - lối lên
Ao Tiên hồ Ba Bể nhìn toàn cảnh
Ao Tiên hồ Ba Bể nhìn toàn cảnh
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - dịch vụ Homestay
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - dịch vụ Homestay
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - phụ nữ Tày với nghề đan lát
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - phụ nữ Tày với nghề đan lát
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - thử chèo thuyền độc mộc
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - thử chèo thuyền độc mộc
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - thưởng thức đặc sản
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - thưởng thức đặc sản
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - trẻ em bắt cá
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - trẻ em bắt cá
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - văn nghệ người Tày
Bản Pác Ngòi hồ Ba Bể - văn nghệ người Tày
Bên trong Đền An Mã Ba Bể
Bên trong Đền An Mã Ba Bể
Đảo Bà Góa hồ Ba Bể
Đảo Bà Góa hồ Ba Bể
Đảo Bà Góa hồ Ba Bể - tắm mát
Đảo Bà Góa hồ Ba Bể - tắm mát
Đảo Bà Góa hồ Ba Bể - thuyền độc mộc
Đảo Bà Góa hồ Ba Bể - thuyền độc mộc
Đền An Mã hồ Ba Bể đón khách du lịch
Đền An Mã hồ Ba Bể đón khách du lịch
Đôi bạn ngắm Thác Đầu Đẳng Bắc Kạn
Đôi bạn ngắm Thác Đầu Đẳng Bắc Kạn
Động Hua Mạ hồ Ba Bể
Động Hua Mạ hồ Ba Bể
Động Hua Mạ hồ Ba Bể - không gian rộng lớn
Động Hua Mạ hồ Ba Bể - không gian rộng lớn
Động Hua Mạ hồ Ba Bể - nhũ đá dày đặc
Động Hua Mạ hồ Ba Bể - nhũ đá dày đặc
Động Hua Mạ hồ Ba Bể đón khách du lịch
Động Hua Mạ hồ Ba Bể đón khách du lịch
Động Puông hồ Ba Bể
Động Puông hồ Ba Bể
Động Puông hồ Ba Bể - cửa vào
Động Puông hồ Ba Bể - cửa vào
Động Puông hồ Ba Bể - thạch nhũ muôn hình
Động Puông hồ Ba Bể - thạch nhũ muôn hình
Động Puông hồ Ba Bể đón khách du lịch
Động Puông hồ Ba Bể đón khách du lịch
Hồ Ba Bể - non nước hữu tình
Hồ Ba Bể - non nước hữu tình
Thác Đầu Đẳng hồ Ba Bể
Thác Đầu Đẳng hồ Ba Bể
Thác Đầu Đẳng hồ Ba Bể - cuộn trào
Thác Đầu Đẳng hồ Ba Bể - cuộn trào
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - lưới cá
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - lưới cá
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - nét chấm phá
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - nét chấm phá
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - thiếu nữ Tày
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - thiếu nữ Tày
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - vệt nắng chiều
Thuyền độc mộc hồ Ba Bể - vệt nắng chiều
Vẻ thanh tịnh của Đền An Mạ Ba Bể
Vẻ thanh tịnh của Đền An Mạ Ba Bể