Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lào Cai - Sapa->Sapa->Bản Tả Phìn
Bản Tả Phìn - cửa vào hang động
Bản Tả Phìn - cửa vào hang động
Bản Tả Phìn - du khách thử làm nông
Bản Tả Phìn - du khách thử làm nông
Bản Tả Phìn - gia đình người Dao đỏ
Bản Tả Phìn - gia đình người Dao đỏ
Bản Tả Phìn - homestay ở nhà người Dao đỏ
Bản Tả Phìn - homestay ở nhà người Dao đỏ
Bản Tả Phìn - nhà văn hóa cộng đồng
Bản Tả Phìn - nhà văn hóa cộng đồng
Bản Tả Phìn - phụ nữ Dao đỏ nấu lá thuốc
Bản Tả Phìn - phụ nữ Dao đỏ nấu lá thuốc
Bản Tả Phìn - phụ nữ Dao đỏ quây quần sưởi ấm
Bản Tả Phìn - phụ nữ Dao đỏ quây quần sưởi ấm
Bản Tả Phìn - phụ nữ Dao đỏ thêu thổ cẩm
Bản Tả Phìn - phụ nữ Dao đỏ thêu thổ cẩm
Bản Tả Phìn - tu viện cổ rêu phong
Bản Tả Phìn - tu viện cổ rêu phong
Bản Tả Phìn dần hiện ra sau lối mòn uốn lượn
Bản Tả Phìn dần hiện ra sau lối mòn uốn lượn
Bản Tả Phìn đón khách du lịch
Bản Tả Phìn đón khách du lịch
Bản Tả Phìn vây quanh bởi ruộng bậc thang
Bản Tả Phìn vây quanh bởi ruộng bậc thang