Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Phú Yên->Ghềnh đá đĩa
Duy Lang ở ghềnh đá đĩa
Duy Lang ở ghềnh đá đĩa
Ghềnh đá đĩa 02
Ghềnh đá đĩa 02
Ghềnh đá đĩa 05
Ghềnh đá đĩa 05
Ghềnh đá đĩa 06
Ghềnh đá đĩa 06
Ghềnh đá đĩa 07
Ghềnh đá đĩa 07
Ghềnh đá đĩa 08
Ghềnh đá đĩa 08
Ghềnh đá đĩa 09
Ghềnh đá đĩa 09
Ghềnh đá đĩa 10
Ghềnh đá đĩa 10
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - hồ nhỏ trong vắt
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - hồ nhỏ trong vắt
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - kết cấu đẹp mắt
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - kết cấu đẹp mắt
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên đón khách du lịch
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên đón khách du lịch
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên lấn ra tận biển
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên lấn ra tận biển
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên nhìn sang bãi Bàng
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên nhìn sang bãi Bàng
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên trải ra đều tắp
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên trải ra đều tắp
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên vươn mình ra biển
Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên vươn mình ra biển
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang