Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Vĩnh Long->Cù lao An Bình
Cù lao An Bình - cây mít sai trái
Cù lao An Bình - cây mít sai trái
Cù lao An Bình - chèo xuồng tham quan
Cù lao An Bình - chèo xuồng tham quan
Cù lao An Bình - chở bưởi đi bán
Cù lao An Bình - chở bưởi đi bán
Cù lao An Bình - chôm chôm chín đỏ
Cù lao An Bình - chôm chôm chín đỏ
Cù lao An Bình - cưỡi đà điểu
Cù lao An Bình - cưỡi đà điểu
Cù lao An Bình - đàn ca tài tử
Cù lao An Bình - đàn ca tài tử
Cù lao An Bình - đường làng thơ mộng
Cù lao An Bình - đường làng thơ mộng
Cù lao An Bình - nằm võng đong đưa
Cù lao An Bình - nằm võng đong đưa
Cù lao An Bình - ngồi ăn trong vườn
Cù lao An Bình - ngồi ăn trong vườn
Cù lao An Bình - tát mương bắt cá
Cù lao An Bình - tát mương bắt cá
Cù lao An Bình - thử đổ bánh khọt
Cù lao An Bình - thử đổ bánh khọt
Cù lao An Bình - thử tài gói bánh
Cù lao An Bình - thử tài gói bánh
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang