Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Sóc Trăng->Cồn Mỹ Phước
Cồn Mỹ Phước - bán trái cây thu hoạch từ vườn
Cồn Mỹ Phước - bán trái cây thu hoạch từ vườn
Cồn Mỹ Phước - bến phà đón khách
Cồn Mỹ Phước - bến phà đón khách
Cồn Mỹ Phước - cầu tre lắc lẻo
Cồn Mỹ Phước - cầu tre lắc lẻo
Cồn Mỹ Phước - mít tố nữ thơm ngọt
Cồn Mỹ Phước - mít tố nữ thơm ngọt
Cồn Mỹ Phước - nhãn sum suê
Cồn Mỹ Phước - nhãn sum suê
Cồn Mỹ Phước - phà đưa khách sang sông
Cồn Mỹ Phước - phà đưa khách sang sông
Cồn Mỹ Phước - xoài lủng lẳng
Cồn Mỹ Phước - xoài lủng lẳng
Cồn Mỹ Phước đón khách thăm vườn
Cồn Mỹ Phước đón khách thăm vườn