Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bạc Liêu->Vườn chim Bạc Liêu
Vườn chim Bạc Liêu - bầy chim tung cánh
Vườn chim Bạc Liêu - bầy chim tung cánh
Vườn chim Bạc Liêu - chèo xuồng ba lá
Vườn chim Bạc Liêu - chèo xuồng ba lá
Vườn chim Bạc Liêu - cổng vào Khu bảo tồn
Vườn chim Bạc Liêu - cổng vào Khu bảo tồn
Vườn chim Bạc Liêu - dãy quán lá bên bờ hồ
Vườn chim Bạc Liêu - dãy quán lá bên bờ hồ
Vườn chim Bạc Liêu - khu nuôi bán hoang dã
Vườn chim Bạc Liêu - khu nuôi bán hoang dã
Vườn chim Bạc Liêu - khu nuôi rùa
Vườn chim Bạc Liêu - khu nuôi rùa
Vườn chim Bạc Liêu - khuôn viên mộc mạc
Vườn chim Bạc Liêu - khuôn viên mộc mạc
Vườn chim Bạc Liêu - quán cafe
Vườn chim Bạc Liêu - quán cafe
Vườn chim Bạc Liêu - rình mồi
Vườn chim Bạc Liêu - rình mồi
Vườn chim Bạc Liêu - thảnh thơi tắm nắng
Vườn chim Bạc Liêu - thảnh thơi tắm nắng
Vườn chim Bạc Liêu - trăn khủng
Vườn chim Bạc Liêu - trăn khủng
Vườn chim Bạc Liêu có nhiều loài chim
Vườn chim Bạc Liêu có nhiều loài chim
Vườn chim Bạc Liêu cũng có nuôi cả cá sấu
Vườn chim Bạc Liêu cũng có nuôi cả cá sấu
Vườn chim Bạc Liêu nhìn từ đài quan sát
Vườn chim Bạc Liêu nhìn từ đài quan sát
Vườn chim Bạc Liêu nhìn từ trên cao
Vườn chim Bạc Liêu nhìn từ trên cao
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang