Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Kon Tum->Nhà thờ gỗ Kon Tum
Nhà thờ gỗ Kon Tum - không gian bên trong
Nhà thờ gỗ Kon Tum - không gian bên trong
Nhà thờ gỗ Kon Tum - kiến trúc mặt ngoài
Nhà thờ gỗ Kon Tum - kiến trúc mặt ngoài
Nhà thờ gỗ Kon Tum - mặt tiền phía trước
Nhà thờ gỗ Kon Tum - mặt tiền phía trước
Nhà thờ gỗ Kon Tum mang vẻ đẹp độc đáo
Nhà thờ gỗ Kon Tum mang vẻ đẹp độc đáo
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang