Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lào Cai - Sapa->Dinh Hoàng A Tưởng
Dinh Hoàng A Tưởng - mô hình nấu rượu Bắc Hà
Dinh Hoàng A Tưởng - mô hình nấu rượu Bắc Hà
Dinh Hoàng A Tưởng - phòng trưng bày dân tộc
Dinh Hoàng A Tưởng - phòng trưng bày dân tộc
Dinh Hoàng A Tưởng đã gần 100 năm tuổi
Dinh Hoàng A Tưởng đã gần 100 năm tuổi
Dinh Hoàng A Tưởng đậm nét cổ kính rêu phong
Dinh Hoàng A Tưởng đậm nét cổ kính rêu phong
Dinh Hoàng A Tưởng đón du khách nước ngoài
Dinh Hoàng A Tưởng đón du khách nước ngoài
Dinh Hoàng A Tưởng hút khách tham quan
Dinh Hoàng A Tưởng hút khách tham quan
Dinh Hoàng A Tưởng với lối kiến trúc Âu - Á
Dinh Hoàng A Tưởng với lối kiến trúc Âu - Á
Dinh Hoàng A Tưởng với quy mô bề thế
Dinh Hoàng A Tưởng với quy mô bề thế
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang