Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lào Cai - Sapa->Sapa->Bãi đá cổ Sapa
Bãi đá cổ Sapa được bảo tồn và phát triển du lịch
Bãi đá cổ Sapa được bảo tồn và phát triển du lịch
Bãi đá cổ Sapa nằm giữa triền ruộng bậc thang
Bãi đá cổ Sapa nằm giữa triền ruộng bậc thang
Bãi đá cổ Sapa thu hút khách du lịch
Bãi đá cổ Sapa thu hút khách du lịch
Bãi đá cổ Sapa với những hình khắc xa xưa
Bãi đá cổ Sapa với những hình khắc xa xưa