Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Hưng Yên->Đền Chử Đồng Tử
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - cổng nghi môn
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - cổng nghi môn
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - lối kiến trúc cổ
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - lối kiến trúc cổ
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - múa rồng ở lễ hội
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - múa rồng ở lễ hội
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - nhà bia bên sông Hồng
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - nhà bia bên sông Hồng
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - tượng thờ bằng đồng
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên - tượng thờ bằng đồng
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên đón khách hành hương
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên đón khách hành hương
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên đông đúc mùa lễ hội
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên đông đúc mùa lễ hội
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên được chạm trổ cầu kỳ
Đền Chử Đồng Tử Hưng Yên được chạm trổ cầu kỳ
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2024 by Duy Lang