Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Thái Nguyên->Hồ Núi Cốc
Hồ Núi Cốc - cô lái đò
Hồ Núi Cốc - cô lái đò
Hồ Núi Cốc - cổng vào khu du lịch
Hồ Núi Cốc - cổng vào khu du lịch
Hồ Núi Cốc - du thuyền ngoạn cảnh
Hồ Núi Cốc - du thuyền ngoạn cảnh
Hồ Núi Cốc - hồ bơi trong khu du lịch
Hồ Núi Cốc - hồ bơi trong khu du lịch
Hồ Núi Cốc - khu nhà cổ
Hồ Núi Cốc - khu nhà cổ
Hồ Núi Cốc - sân khấu nhạc nước
Hồ Núi Cốc - sân khấu nhạc nước
Hồ Núi Cốc - tượng phật nguy nga
Hồ Núi Cốc - tượng phật nguy nga