Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Yên Bái->Hồ Thác Bà
Duy Lang ở hồ Thác Bà
Duy Lang ở hồ Thác Bà
Hồ Thác Bà - công trình thủy điện
Hồ Thác Bà - công trình thủy điện
Hồ Thác Bà - đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Hồ Thác Bà - đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Hồ Thác Bà - du thuyền ngoạn cảnh
Hồ Thác Bà - du thuyền ngoạn cảnh
Hồ Thác Bà - gian nhà nổi đơn sơ
Hồ Thác Bà - gian nhà nổi đơn sơ
Hồ Thác Bà Yên Bái
Hồ Thác Bà Yên Bái
Hồ Thác Bà Yên Bái huyền ảo trong ánh hoàng hôn
Hồ Thác Bà Yên Bái huyền ảo trong ánh hoàng hôn
Hồ Thác Bà Yên Bái mang đậm vẻ thôn dã
Hồ Thác Bà Yên Bái mang đậm vẻ thôn dã