Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lai Châu->Hang động Tiên Sơn
Động Tiên Sơn Lai Châu - cổng khu du lịch
Động Tiên Sơn Lai Châu - cổng khu du lịch
Động Tiên Sơn Lai Châu - hồ nước trước cửa hang
Động Tiên Sơn Lai Châu - hồ nước trước cửa hang
Động Tiên Sơn Lai Châu - miếu thờ trước cửa hang
Động Tiên Sơn Lai Châu - miếu thờ trước cửa hang
Động Tiên Sơn Lai Châu - nhũ đá ánh bạc
Động Tiên Sơn Lai Châu - nhũ đá ánh bạc
Động Tiên Sơn Lai Châu - nhũ đá rủ xuống từ trần
Động Tiên Sơn Lai Châu - nhũ đá rủ xuống từ trần
Động Tiên Sơn Lai Châu ẩn trong lòng đất
Động Tiên Sơn Lai Châu ẩn trong lòng đất
Động Tiên Sơn Lai Châu được công nhận di tích
Động Tiên Sơn Lai Châu được công nhận di tích
Du khách tham quan động Tiên Sơn Lai Châu
Du khách tham quan động Tiên Sơn Lai Châu
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang