Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Thanh Hóa->Thành nhà Hồ
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - bức tường đá lớn
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - bức tường đá lớn
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - giếng vua ở Đàn Nam Giao
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - giếng vua ở Đàn Nam Giao
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - khu trưng bày
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - khu trưng bày
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - phòng trưng bày cổ vật
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - phòng trưng bày cổ vật
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - trục đường thơ mộng
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - trục đường thơ mộng
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - tượng đá điêu khắc tinh xảo
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - tượng đá điêu khắc tinh xảo
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - vòng la thành ngoài cùng
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa - vòng la thành ngoài cùng