Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bình Thuận->Khu du lịch núi Tà Cú
Núi Tà Cú - cáp treo hiện đại
Núi Tà Cú - cáp treo hiện đại
Núi Tà Cú - khám phá thiên nhiên
Núi Tà Cú - khám phá thiên nhiên
Núi Tà Cú - khuôn viên khu du lịch
Núi Tà Cú - khuôn viên khu du lịch
Núi Tà Cú - lối lên rêu phong
Núi Tà Cú - lối lên rêu phong
Núi Tà Cú - nhà ga cáp treo
Núi Tà Cú - nhà ga cáp treo
Núi Tà Cú - quần thể chùa với kiến trúc cổ kính
Núi Tà Cú - quần thể chùa với kiến trúc cổ kính
Núi Tà Cú - tượng Phật nằm
Núi Tà Cú - tượng Phật nằm
Núi Tà Cú đón khách lễ Phật
Núi Tà Cú đón khách lễ Phật