Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bạc Liêu->Chùa Xiêm Cán
Chùa Xiêm Cán - các pho tượng
Chùa Xiêm Cán - các pho tượng
Chùa Xiêm Cán - cổng vào
Chùa Xiêm Cán - cổng vào
Chùa Xiêm Cán - cột trụ biểu
Chùa Xiêm Cán - cột trụ biểu
Chùa Xiêm Cán - cụm kiến trúc
Chùa Xiêm Cán - cụm kiến trúc
Chùa Xiêm Cán - tường rào
Chùa Xiêm Cán - tường rào
Chùa Xiêm Cán chia thành nhiều khu
Chùa Xiêm Cán chia thành nhiều khu
Chùa Xiêm Cán có diện tích rất rộng
Chùa Xiêm Cán có diện tích rất rộng
Chùa Xiêm Cán có quy mô to lớn
Chùa Xiêm Cán có quy mô to lớn
Chùa Xiêm Cán của người Khmer
Chùa Xiêm Cán của người Khmer
Chùa Xiêm Cán nổi bật với họa tiết Khmer
Chùa Xiêm Cán nổi bật với họa tiết Khmer
Chùa Xiêm Cán với kiến trúc độc đáo
Chùa Xiêm Cán với kiến trúc độc đáo