Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Tây Ninh->Hồ Dầu Tiếng
Hồ Dầu Tiếng - câu cá trên mép nước
Hồ Dầu Tiếng - câu cá trên mép nước
Hồ Dầu Tiếng - cổng khu du lịch
Hồ Dầu Tiếng - cổng khu du lịch
Hồ Dầu Tiếng - đập xả
Hồ Dầu Tiếng - đập xả
Hồ Dầu Tiếng - leo núi Cậu
Hồ Dầu Tiếng - leo núi Cậu
Hồ Dầu Tiếng - suối Trúc trong veo
Hồ Dầu Tiếng - suối Trúc trong veo
Hồ Dầu Tiếng - thuyền của người dân
Hồ Dầu Tiếng - thuyền của người dân
Hồ Dầu Tiếng hấp dẫn khách du lịch
Hồ Dầu Tiếng hấp dẫn khách du lịch
Hồ Dầu Tiếng trong ánh hoàng hôn
Hồ Dầu Tiếng trong ánh hoàng hôn