Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Vũng Tàu->Long Sơn
Đảo Long Sơn - dãy bè nổi
Đảo Long Sơn - dãy bè nổi
Làng bè Long Sơn - cá nuôi dạn dĩ
Làng bè Long Sơn - cá nuôi dạn dĩ
Làng bè Long Sơn - cư dân chài
Làng bè Long Sơn - cư dân chài
Làng bè Long Sơn - du khách xem nướng hào
Làng bè Long Sơn - du khách xem nướng hào
Làng bè Long Sơn - nhà hàng nổi
Làng bè Long Sơn - nhà hàng nổi
Làng bè Long Sơn - thu hoạch hào
Làng bè Long Sơn - thu hoạch hào
Làng bè Long Sơn - tôm hùm nuôi
Làng bè Long Sơn - tôm hùm nuôi
Làng bè Long Sơn dập dềnh mặt nước
Làng bè Long Sơn dập dềnh mặt nước
Nhà Lớn Long Sơn - kiến trúc bên trong
Nhà Lớn Long Sơn - kiến trúc bên trong
Nhà Lớn Long Sơn - lối vào khu di tích
Nhà Lớn Long Sơn - lối vào khu di tích
Nhà Lớn Long Sơn - người dân theo đạo Ông Trần
Nhà Lớn Long Sơn - người dân theo đạo Ông Trần
Nhà Lớn Long Sơn nhìn từ trên cao
Nhà Lớn Long Sơn nhìn từ trên cao
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang