Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lào Cai - Sapa->Sapa->Thác Bạc Sapa
Thác Bạc Sapa - khách lên cầu vòm ngoạn cảnh
Thác Bạc Sapa - khách lên cầu vòm ngoạn cảnh
Thác Bạc Sapa cao hơn 200m
Thác Bạc Sapa cao hơn 200m
Thác Bạc Sapa như dải lụa trắng
Thác Bạc Sapa như dải lụa trắng
Thác Bạc Sapa thu hút khách du lịch
Thác Bạc Sapa thu hút khách du lịch
Thác Bạc Sapa tuôn đổ giữa núi rừng Tây Bắc
Thác Bạc Sapa tuôn đổ giữa núi rừng Tây Bắc
Thác Bạc Sapa uốn lượn giữa thảm rừng
Thác Bạc Sapa uốn lượn giữa thảm rừng
Thác Bạc Sapa vẫn đậm vẻ hoang sơ
Thác Bạc Sapa vẫn đậm vẻ hoang sơ
Thác Bạc Sapa xuôi về hạ lưu
Thác Bạc Sapa xuôi về hạ lưu