Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Trà Vinh->Chùa Âng
Chùa Âng Trà Vinh
Chùa Âng Trà Vinh
Chùa Âng Trà Vinh - cổng vào
Chùa Âng Trà Vinh - cổng vào
Chùa Âng Trà Vinh - kiến trúc hài hòa với thiên nhiên
Chùa Âng Trà Vinh - kiến trúc hài hòa với thiên nhiên
Chùa Âng Trà Vinh - tranh vẽ cuộc đời đức Phật
Chùa Âng Trà Vinh - tranh vẽ cuộc đời đức Phật
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang