Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Long An->Chùa Kim Cang
Chùa Kim Cang Long An - cổng tam quan
Chùa Kim Cang Long An - cổng tam quan
Chùa Kim Cang Long An - khu vườn tượng
Chùa Kim Cang Long An - khu vườn tượng
Chùa Kim Cang Long An - kiến trúc cổ kính
Chùa Kim Cang Long An - kiến trúc cổ kính
Chùa Kim Cang Long An - tăng ni phật tử
Chùa Kim Cang Long An - tăng ni phật tử
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang