Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Hà Nam->Làng trống Ðọi Tam
Làng trống Đọi Tam - công đoạn sơn màu đặc trưng
Làng trống Đọi Tam - công đoạn sơn màu đặc trưng
Làng trống Đọi Tam - đội trống nữ điêu luyện
Làng trống Đọi Tam - đội trống nữ điêu luyện
Làng trống Đọi Tam - tham quan cơ sở sản xuất
Làng trống Đọi Tam - tham quan cơ sở sản xuất
Làng trống Đọi Tam có sản phấm đa dạng
Làng trống Đọi Tam có sản phấm đa dạng
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang