Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Phú Thọ->Đầm Ao Châu
Đầm Ao Châu - bè nuôi cá
Đầm Ao Châu - bè nuôi cá
Đầm Ao Châu - câu cá lý tưởng
Đầm Ao Châu - câu cá lý tưởng
Đầm Ao Châu - đánh bắt thủy sản
Đầm Ao Châu - đánh bắt thủy sản
Đầm Ao Châu - khế chín vàng
Đầm Ao Châu - khế chín vàng
Đầm Ao Châu - kiến trúc xưa cũ
Đầm Ao Châu - kiến trúc xưa cũ
Đầm Ao Châu - làng quê yên bình
Đầm Ao Châu - làng quê yên bình
Đầm Ao Châu phẳng lặng như gương
Đầm Ao Châu phẳng lặng như gương
Đầm Ao Châu tĩnh lặng
Đầm Ao Châu tĩnh lặng