Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Sóc Trăng->Vườn cò Tân Long
Vườn cò Tân Long - cặp đôi quấn quýt
Vườn cò Tân Long - cặp đôi quấn quýt
Vườn cò Tân Long - cò non trắng muốt
Vườn cò Tân Long - cò non trắng muốt
Vườn cò Tân Long - cổng vào
Vườn cò Tân Long - cổng vào
Vườn cò Tân Long là nhà của nhiều loài chim
Vườn cò Tân Long là nhà của nhiều loài chim