Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Tuyên Quang->Suối khoáng Mỹ Lâm
Chuẩn bị nấu cơm lam ở suối khoáng Mỹ Lâm
Chuẩn bị nấu cơm lam ở suối khoáng Mỹ Lâm
Nhà hàng ở suối nước khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Nhà hàng ở suối nước khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Suối khoáng Mỹ Lâm - đốt cơm lam
Suối khoáng Mỹ Lâm - đốt cơm lam
Suối khoáng Mỹ Lâm - nhà chòi mái lá
Suối khoáng Mỹ Lâm - nhà chòi mái lá
Suối khoáng Mỹ Lâm - nướng cơm lam
Suối khoáng Mỹ Lâm - nướng cơm lam
Suối khoáng Mỹ Lâm - tắm bùn lý tưởng
Suối khoáng Mỹ Lâm - tắm bùn lý tưởng
Suối khoáng Mỹ Lâm - toàn cảnh khu du lịch
Suối khoáng Mỹ Lâm - toàn cảnh khu du lịch
Suối khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Suối khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Tắm bồn ở suối khoáng nóng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Tắm bồn ở suối khoáng nóng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Thưởng thức cơm lam ở suối khoáng Mỹ Lâm
Thưởng thức cơm lam ở suối khoáng Mỹ Lâm
Xóm cơm lam ở suối khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Xóm cơm lam ở suối khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang