Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Hà Nội->Làng gốm Bát Tràng
Làng gốm Bát Tràng - bức tường than độc đáo
Làng gốm Bát Tràng - bức tường than độc đáo
Làng gốm Bát Tràng - hàng mỹ nghệ đẹp mắt
Làng gốm Bát Tràng - hàng mỹ nghệ đẹp mắt
Làng gốm Bát Tràng - khu bán bình chậu
Làng gốm Bát Tràng - khu bán bình chậu
Làng gốm Bát Tràng - khu chợ trung tâm
Làng gốm Bát Tràng - khu chợ trung tâm
Làng gốm Bát Tràng - nghệ nhân tạo hình
Làng gốm Bát Tràng - nghệ nhân tạo hình
Làng gốm Bát Tràng - nghịch gốm
Làng gốm Bát Tràng - nghịch gốm
Làng gốm Bát Tràng - ngõ nhỏ đường xưa
Làng gốm Bát Tràng - ngõ nhỏ đường xưa
Làng gốm Bát Tràng - sản phẩm lưu niệm
Làng gốm Bát Tràng - sản phẩm lưu niệm
Làng gốm Bát Tràng - tạo hình vui
Làng gốm Bát Tràng - tạo hình vui
Làng gốm Bát Tràng - trải nghiệm làm gốm
Làng gốm Bát Tràng - trải nghiệm làm gốm
Làng gốm Bát Tràng với những bức tường than
Làng gốm Bát Tràng với những bức tường than
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang