Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Đà Nẵng->Bảo tàng điêu khắc Chămpa
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - cụm tượng Phật
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - cụm tượng Phật
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - khuôn viên
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - khuôn viên
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - nghe audio guide
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - nghe audio guide
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - tượng các vị thần
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - tượng các vị thần
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - vẻ đẹp bí ẩn
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - vẻ đẹp bí ẩn
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng thiết kế trang nhã
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng thiết kế trang nhã
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng thu hút du khách
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng thu hút du khách
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang