Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lào Cai - Sapa->Sapa->Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng Sapa - du khách đi trong rừng đá
Núi Hàm Rồng Sapa - du khách đi trong rừng đá
Núi Hàm Rồng Sapa - du khách tạo dáng cùng hoa
Núi Hàm Rồng Sapa - du khách tạo dáng cùng hoa
Núi Hàm Rồng Sapa - hoa đào khoe sắc
Núi Hàm Rồng Sapa - hoa đào khoe sắc
Núi Hàm Rồng Sapa - hoa quyện vào đá
Núi Hàm Rồng Sapa - hoa quyện vào đá
Núi Hàm Rồng Sapa - khu nhà sàn văn hóa
Núi Hàm Rồng Sapa - khu nhà sàn văn hóa
Núi Hàm Rồng Sapa - khu rừng lan
Núi Hàm Rồng Sapa - khu rừng lan
Núi Hàm Rồng Sapa - lối đi giữa hai hàng hoa
Núi Hàm Rồng Sapa - lối đi giữa hai hàng hoa
Núi Hàm Rồng Sapa - phụ nữ dân tộc bán thổ cẩm
Núi Hàm Rồng Sapa - phụ nữ dân tộc bán thổ cẩm
Núi Hàm Rồng Sapa - tạo hình chữ
Núi Hàm Rồng Sapa - tạo hình chữ
Núi Hàm Rồng Sapa nhìn xuống thị trấn
Núi Hàm Rồng Sapa nhìn xuống thị trấn
Núi Hàm Rồng Sapa nhìn xuống vườn hoa
Núi Hàm Rồng Sapa nhìn xuống vườn hoa
Núi Hàm Rồng Sapa tựa đầu rồng trong truyền thuyết
Núi Hàm Rồng Sapa tựa đầu rồng trong truyền thuyết
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang