Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Hòa Bình->Bản Lác Mai Châu
Bản Lác Mai Châu - ao cá
Bản Lác Mai Châu - ao cá
Bản Lác Mai Châu - chiều nên thơ
Bản Lác Mai Châu - chiều nên thơ
Bản Lác Mai Châu - chụp ảnh với váy áo thổ cẩm
Bản Lác Mai Châu - chụp ảnh với váy áo thổ cẩm
Bản Lác Mai Châu - đạp xe ngoạn cảnh
Bản Lác Mai Châu - đạp xe ngoạn cảnh
Bản Lác Mai Châu - đêm lửa trại
Bản Lác Mai Châu - đêm lửa trại
Bản Lác Mai Châu - dệt thổ cẩm
Bản Lác Mai Châu - dệt thổ cẩm
Bản Lác Mai Châu - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn
Bản Lác Mai Châu - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn
Bản Lác Mai Châu - dòng suối ven làng
Bản Lác Mai Châu - dòng suối ven làng
Bản Lác Mai Châu - đường làng êm ả
Bản Lác Mai Châu - đường làng êm ả
Bản Lác Mai Châu - gõ sạp
Bản Lác Mai Châu - gõ sạp
Bản Lác Mai Châu - góc nhà sàn
Bản Lác Mai Châu - góc nhà sàn
Bản Lác Mai Châu - góc vải thổ cẩm
Bản Lác Mai Châu - góc vải thổ cẩm
Bản Lác Mai Châu - hang Chiều
Bản Lác Mai Châu - hang Chiều
Bản Lác Mai Châu - múa xòe duyên dáng
Bản Lác Mai Châu - múa xòe duyên dáng
Bản Lác Mai Châu - nhà sàn mộc mạc
Bản Lác Mai Châu - nhà sàn mộc mạc
Bản Lác Mai Châu - nhảy sạp
Bản Lác Mai Châu - nhảy sạp
Bản Lác Mai Châu - thổ cẩm đủ sắc màu
Bản Lác Mai Châu - thổ cẩm đủ sắc màu
Bản Lác Mai Châu - thưởng thức đặc sản
Bản Lác Mai Châu - thưởng thức đặc sản
Bản Lác Mai Châu - trên gian nhà sàn
Bản Lác Mai Châu - trên gian nhà sàn
Bản Lác Mai Châu giữa đồng lúa xanh rì
Bản Lác Mai Châu giữa đồng lúa xanh rì
Bản Lác Mai Châu nhìn từ trên đèo Thung Khe
Bản Lác Mai Châu nhìn từ trên đèo Thung Khe
Bản Lác Mai Châu với khung cảnh hữu tình
Bản Lác Mai Châu với khung cảnh hữu tình
Duy Lang đi Bản Lác Mai Châu
Duy Lang đi Bản Lác Mai Châu
Múa xòe trong nhà sàn Bản Lác Mai Châu Hòa Bình
Múa xòe trong nhà sàn Bản Lác Mai Châu Hòa Bình
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2020 by Duy Lang