Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Đà Nẵng->Đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân - di tích cửa ải trên đỉnh
Đèo Hải Vân - di tích cửa ải trên đỉnh
Đèo Hải Vân - Lăng Cô dần hiện ra bên bờ vịnh
Đèo Hải Vân - Lăng Cô dần hiện ra bên bờ vịnh
Đèo Hải Vân - mây trắng bao phủ
Đèo Hải Vân - mây trắng bao phủ
Đèo Hải Vân 01
Đèo Hải Vân 01
Đèo Hải Vân 02
Đèo Hải Vân 02
Đèo Hải Vân 05
Đèo Hải Vân 05
Đèo Hải Vân 06
Đèo Hải Vân 06
Đèo Hải Vân 07
Đèo Hải Vân 07
Đèo Hải Vân ngày nắng đẹp
Đèo Hải Vân ngày nắng đẹp
Đèo Hải Vân ngoằn ngoèo khúc khuỷa
Đèo Hải Vân ngoằn ngoèo khúc khuỷa
Đèo Hải Vân nhìn sang thành phố Đà Nẵng
Đèo Hải Vân nhìn sang thành phố Đà Nẵng
Đèo Hải Vân trong sương mù
Đèo Hải Vân trong sương mù
Đèo Hải Vân với đoạn cua gấp khúc
Đèo Hải Vân với đoạn cua gấp khúc
Duy Lang trên đèo Hải Vân
Duy Lang trên đèo Hải Vân
Hầm đèo Hải Vân
Hầm đèo Hải Vân