Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Thái Nguyên->Hang Phượng Hoàng
Ánh sáng rọi vào Hang Phượng Hoàng Thái Nguyên
Ánh sáng rọi vào Hang Phượng Hoàng Thái Nguyên
Cảnh nhìn từ lưng núi Phượng Hoàng Thái Nguyên
Cảnh nhìn từ lưng núi Phượng Hoàng Thái Nguyên
Đường đến Hang Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên
Đường đến Hang Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên
Duy Lang ở hang Phượng Hoàng
Duy Lang ở hang Phượng Hoàng
Hang Phượng Hoàng - bức tường thạch nhũ
Hang Phượng Hoàng - bức tường thạch nhũ
Hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà chảy ra từ lòng núi
Hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà chảy ra từ lòng núi
Hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà thơ mộng
Hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà thơ mộng
Hang Phượng Hoàng 01
Hang Phượng Hoàng 01
Hang Phượng Hoàng 02
Hang Phượng Hoàng 02
Hang Phượng Hoàng 03
Hang Phượng Hoàng 03
Hang Phượng Hoàng 04
Hang Phượng Hoàng 04
Hang Phượng Hoàng 05
Hang Phượng Hoàng 05
Hang Phượng Hoàng 06
Hang Phượng Hoàng 06
Nhũ đá trong Hang Phượng Hoàng ở Thái Nguyên
Nhũ đá trong Hang Phượng Hoàng ở Thái Nguyên