Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Yên Bái->Đèo Khau Phạ
Đèo Khau Phạ - gian nhà mộc mạc
Đèo Khau Phạ - gian nhà mộc mạc
Đèo Khau Phạ - khung cảnh huyền ảo
Đèo Khau Phạ - khung cảnh huyền ảo
Đèo Khau Phạ - nhiều khúc cua tay áo
Đèo Khau Phạ - nhiều khúc cua tay áo
Đèo Khau Phạ - thung lũng nên thơ
Đèo Khau Phạ - thung lũng nên thơ
Đèo Khau Phạ đẹp và hiểm trở
Đèo Khau Phạ đẹp và hiểm trở
Đèo Khau Phạ nhô lên trên biển mây
Đèo Khau Phạ nhô lên trên biển mây
Đèo Khau Phạ uốn khúc trên triền núi
Đèo Khau Phạ uốn khúc trên triền núi
Đèo Khau Phạ uốn lượn bên triền ruộng bậc thang
Đèo Khau Phạ uốn lượn bên triền ruộng bậc thang