Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Huế->Cố đô Huế->Chùa Thiên Mụ
Chùa Thiên Mụ - điện Đại Hùng đón khách tham quan
Chùa Thiên Mụ - điện Đại Hùng đón khách tham quan
Chùa Thiên Mụ - tháp Phước Duyên sừng sững
Chùa Thiên Mụ - tháp Phước Duyên sừng sững
Chùa Thiên Mụ nhìn toàn cảnh từ trên cao
Chùa Thiên Mụ nhìn toàn cảnh từ trên cao
Chùa Thiên Mụ nổi tiếng
Chùa Thiên Mụ nổi tiếng
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang