Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Huế->Cố đô Huế->Lăng Khải Định
Lăng Khải Định đón khách tham quan
Lăng Khải Định đón khách tham quan
Lăng Khải Định như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo
Lăng Khải Định như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo
Lăng Khải Định với 127 bậc cấp
Lăng Khải Định với 127 bậc cấp
Lăng Khải Định với kiến trúc đa phong cách
Lăng Khải Định với kiến trúc đa phong cách
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang