Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Huế->Cố đô Huế->Lăng Thiệu Trị
Lăng Thiệu Trị Huế - hàng tượng đá trên sân chầu
Lăng Thiệu Trị Huế - hàng tượng đá trên sân chầu
Lăng Thiệu Trị Huế đón khách tham quan
Lăng Thiệu Trị Huế đón khách tham quan
Lăng Thiệu Trị Huế với kiến trúc đơn giản
Lăng Thiệu Trị Huế với kiến trúc đơn giản
Lăng Thiệu Trị với cảnh trí yên bình
Lăng Thiệu Trị với cảnh trí yên bình
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang