Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Huế->Cố đô Huế->Đàn Nam Giao
Đàn Nam Giao Huế
Đàn Nam Giao Huế
Đàn Nam Giao Huế - Trai Cung tọa bắc hướng nam
Đàn Nam Giao Huế - Trai Cung tọa bắc hướng nam
Đàn Nam Giao Huế tái hiện đêm lễ tế Giao
Đàn Nam Giao Huế tái hiện đêm lễ tế Giao
Đàn Nam Giao Huế trang nghiêm trong lễ tế Giao
Đàn Nam Giao Huế trang nghiêm trong lễ tế Giao
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang