Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Cần Thơ->Chùa Ông Cần Thơ
Chùa Ông Cần Thơ - cổng vào
Chùa Ông Cần Thơ - cổng vào
Chùa Ông Cần Thơ - điển tích sống động
Chùa Ông Cần Thơ - điển tích sống động
Chùa Ông Cần Thơ - khám thờ
Chùa Ông Cần Thơ - khám thờ
Chùa Ông Cần Thơ - tượng thờ
Chùa Ông Cần Thơ - tượng thờ
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang