Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Cần Thơ->Chùa Ông Cần Thơ
Chùa Ông Cần Thơ - cổng vào
Chùa Ông Cần Thơ - cổng vào
Chùa Ông Cần Thơ - điển tích sống động
Chùa Ông Cần Thơ - điển tích sống động
Chùa Ông Cần Thơ - khám thờ
Chùa Ông Cần Thơ - khám thờ
Chùa Ông Cần Thơ - tượng thờ
Chùa Ông Cần Thơ - tượng thờ