Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Cần Thơ->Đình Bình Thủy
Đình Bình Thủy - di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Bình Thủy - di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Bình Thủy - tượng thần
Đình Bình Thủy - tượng thần
Đình Bình Thủy có tiếng linh thiêng
Đình Bình Thủy có tiếng linh thiêng
Đình Bình Thủy với kiến trúc nghệ thuật
Đình Bình Thủy với kiến trúc nghệ thuật
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang