Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Vĩnh Long->Làng gốm Vĩnh Long
Làng gốm Vĩnh Long - bên trong lò gốm
Làng gốm Vĩnh Long - bên trong lò gốm
Làng gốm Vĩnh Long - ngôi nhà gốm
Làng gốm Vĩnh Long - ngôi nhà gốm
Làng gốm Vĩnh Long - vận chuyển gốm bằng thuyền
Làng gốm Vĩnh Long - vận chuyển gốm bằng thuyền
Làng gốm Vĩnh Long mang vẻ đẹp cổ tích
Làng gốm Vĩnh Long mang vẻ đẹp cổ tích
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang