Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bình Thuận->Bàu Trắng
Bàu Trắng - bến xuồng chèo
Bàu Trắng - bến xuồng chèo
Bàu Trắng - bình minh rực rỡ
Bàu Trắng - bình minh rực rỡ
Bàu Trắng - chơi mô tô địa hình
Bàu Trắng - chơi mô tô địa hình
Bàu Trắng - dạo chơi trên đồi cát
Bàu Trắng - dạo chơi trên đồi cát
Bàu Trắng - quang gánh trên đồi cát
Bàu Trắng - quang gánh trên đồi cát
Bàu Trắng - thảm sen thơ mộng
Bàu Trắng - thảm sen thơ mộng
Bàu Trắng đón khách nước ngoài
Bàu Trắng đón khách nước ngoài
Bàu Trắng quyến rũ lòng người
Bàu Trắng quyến rũ lòng người
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang