Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Bình Thuận->Bàu Trắng
Bàu Trắng - bến xuồng chèo
Bàu Trắng - bến xuồng chèo
Bàu Trắng - bình minh rực rỡ
Bàu Trắng - bình minh rực rỡ
Bàu Trắng - chơi mô tô địa hình
Bàu Trắng - chơi mô tô địa hình
Bàu Trắng - dạo chơi trên đồi cát
Bàu Trắng - dạo chơi trên đồi cát
Bàu Trắng - quang gánh trên đồi cát
Bàu Trắng - quang gánh trên đồi cát
Bàu Trắng - thảm sen thơ mộng
Bàu Trắng - thảm sen thơ mộng
Bàu Trắng đón khách nước ngoài
Bàu Trắng đón khách nước ngoài
Bàu Trắng quyến rũ lòng người
Bàu Trắng quyến rũ lòng người