Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Huế->Làng cổ Phước Tích
Làng cổ Phước Tích - mái đình xưa
Làng cổ Phước Tích - mái đình xưa
Làng cổ Phước Tích - ngõ nhỏ nên thơ
Làng cổ Phước Tích - ngõ nhỏ nên thơ
Làng cổ Phước Tích - nhà rường
Làng cổ Phước Tích - nhà rường
Tham quan Làng cổ Phước Tích và xem làm gốm
Tham quan Làng cổ Phước Tích và xem làm gốm
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2021 by Duy Lang