Địa điểm du lịch Kênh gym

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Lào Cai - Sapa->Sapa->Cầu Mây Sapa
Cầu Mây Sapa - du khách tạo dáng với thổ cẩm
Cầu Mây Sapa - du khách tạo dáng với thổ cẩm
Cầu Mây Sapa vắt ngang dòng suối Mường Hoa
Cầu Mây Sapa vắt ngang dòng suối Mường Hoa